Rectal cancer nice guidelines

Conform recomandărilor făcute de ASGE 41 tatuarea se face prin injectare cu acul endoscopic introdus prin canalul de lucru al endoscopului.

rectal cancer nice guidelines risques du vaccin papillomavirus

Injectarea trebuie făcută în submucoasă, fără a depăşi musculara propria pentru că altfel colorantul se poate împrăştia în peritoneu. Pentru a evita injectarea transmurală se poate folosi, înainte de injectarea colorantului, o soluţie salină pentru formarea papulei şi apoi injectarea de agent de tatuaj. Pentru colon, în mod special, nu se poate preciza dacă leziunea respectiv tatuajul se află pe partea mezenterică sau retroperitoneală, de aceea este recomandat să se injecteze în patru puncte cardinale pentru a fi uşor de recunoscut şi localizat de către chirurg 42, Tipurile de agenţi de tatuaj folosite pot fi pe bază de carbon, tuş de India, verde indocianin, albastru de metil, albastru de toluidină, indigo carmin, hematoxilin-eozină.

rectal cancer nice guidelines anthelmintic study definition

Principala provocare în realizarea tatuajului este menţinerea coloraţiei pentru timp mai lung, deoarece majoritatea coloranţilor sunt reabsorbiţi şi dispar în 24 de ore de la rectal cancer nice guidelines. Numai primele 3 variante - suspensia fină de particule de carbon, tuşul de India şi verdele indocianin s-au dovedit a rezista mai mult de 24 de ore, însă FDA a aprobat utilizarea în practică numai a produsului pe bază de carbon - Spot®.

Pentru Spot® au fost descrise tatuaje vizbile între 3 luni până 12 luni de la momentul injectării. Dintre toate, Spot®-ul pare cel mai sigur, cu mai puţine reacţii adverse atât locale, cât şi pe termen lung.

Printre reacţiile adverse ale coloranţilor de tatuaj sunt descrise: inflamaţie locală, febră, duerere abdominală, peritonită localizată în cazuri foarte rare 44,45,46, Cromoendoscopia presupune, deci, pentru viermisori topică de coloranţi sau pigmenţi pentru a îmbunătăţi şi rafina diagnosticul endoscopic, prin localizarea, delimitarea şi definirea caracteristicilor de leziune.

Deşi cromoendoscopia este uşor de efectuat, rectal cancer nice guidelines şi la îndemână, endoscopiştii nu primesc instruire adecvată în efectuarea metodelor cromoendoscopice şi pot apărea, astfel, erori de tehnică sau interpretare, iar în unele cazuri cum ar fi pancromoendoscopia este o metodă mare consumatoare de timp 9. Nu există standardizare pentru interpretarea diverselor tipuri de coloraţii, deşi există unele clasificări aşa cum este clasificarea Kudo.

Cromoendoscopia virtuală Cromoendoscopia virtuală cuprinde acele tehnologii ce permit, din aparatura de lucru, prin modificarea luminii albe a endoscoapelor standard, o mai bună vizualizare a arhitecturii mucoasei tractului digestiv la nivelul suprafeţei şi, de asemenea, facilitează vizualizarea reţelei capilare de la acest nivel.

detoxifiere ficat cu stafide reinfeccion por oxiuros

Exista 3 sisteme ce s-au dezvoltat în mod diferit, toate având drept scop reducerea cantităţii de lumină roşie şi îngustarea benzii de lumină cu lumină albastră şi verde. Cromoendoscopia virtuală a fost dezvoltată ca o potenţială alternativă a cromoendoscopiei clasice cu coloranţi şi este o tehnică ce ajustează caracteristicile spectroscopice ale sistemelor videoendoscopice printr-un proces de iluminare secvenţială helmintica rectal cancer nice guidelines modificând sursa convenţională de lumină albă fie cu filtre speciale pentru lumină de culoare roşie-verde-albastră sau printr-un software special.

După ce ţesutul este iluminat, culorile roşu, verde şi albastru reflectate rectal cancer nice guidelines captate secvenţial de un dispozitiv cu cuplaj de sarcină monocromatic situat la capătul distal al endoscopului şi transmise catre un procesor video 49, NBI are la bază principii de fizică optică: adâncimea de penetrare a luminii este direct proporţională cu lungimea de undă.

Astfel, lumina albastră cu lungime de undă mai mică decât lumina roşie penetrează numai superficial, în timp ce lumina roşie poate ajunge până în straturi mai adânci FICE®, pe de altă parte, nu are la bază utilizarea de filtre de lumină, aşa cum are NBI, însă pe baza unei tehnologii multibandă, se foloseşte un software ce prelucrează rectal cancer nice guidelines algoritm de estimare spectrală în procesarea imaginii.

Tehnologia dezvoltată de Rectal cancer nice guidelines, respectiv i-Scan are la bază un modul de prelucrare a imaginii endoscopice prin contrast digital Vizualizarea în sistem de cromoendoscopie virtuală poate fi activată sau dezactivată manual, la nevoie, în timp real, în timpul examinării endoscopice standard.

Videoendoscoapele disponibile actuale permit schimbarea relativ rapidă între vizualizarea cu lumină albă standard sau modul NBI, FICE, i-SCAN prin acţionarea unui buton de pe mânerul endoscopului, tastatură sau sursa de lumină.

Însă interpretarea imaginilor necesită acomodarea cu tehnica şi rectal cancer nice guidelines caracteristicilor de imagine Imaginea obţinută evidenţiază caracteristici de suprafaţă ale mucoasei cu reliefarea, prin contrast cu vascularizaţia, a deschiderilor glandulare mucosale specifice. Hemoglobina de la nivel capilar captează optim lumina albastră cu lungimea de undă de nm, iar structurile cu conţinut crescut de hemoglobină, cum rectal cancer nice guidelines vasele, care absorb lumina albastră, apar mai închise la culoare şi, astfel, oferă suport de contrast pentru mucoasa înconjurătoare Aplicaţii ale cromoendoscopiei virtuale Cromoendoscopia virtuală a fost aplicată în definirea şi caracterizarea leziunilor esofagiene din esofagul Barrett sau esofagita de reflux şi pentru hpv papilloma removal evidenţia leziuni neoplazice gastrice ori colonice sau pentru bolile inflamatorii intestinale.

Lipsa de unificare printr-un sistem de clasificare standardizată a leziunilor nu a validat examinarea de rutină, deşi pentru examinarea şi descrierea afectării mucoasei din esofagul Barrett au fost elaborate 3 sisteme de clasificare în explorarea imagistică cu NBI - Kansas, Amsterdam și Nottingham concordante 53, În ceea ce priveşte polipii colonici, evaluarea cu NBI poate ajuta la discriminarea tipurilor de polipi pe baza caracteristicilor vascularizaţiei şi a modelului de deschideri glandulare, însă există variabilitate între observatori O metaanaliză a 7 studii randomizate, realizată în de Lotte Dinesen a avut drept concluzii faptul că examinarea NBI nu a îmbunătăţit rata de detecţie a polipilor colonici, nu rectal cancer nice guidelines fost descrise nici diferenţe între ratele de detecţie a carcinoamele colonice prin examinarea cu lumina standard albă sau NBI, însă s-a dovedit a fi utilă în descrierea caracteristicilor polipilor Pentru polipii colonici s-a propus o clasificare internaţională - NICE tabelul 7.

Într-unul dintre cele mai recente studii publicate de B. Tabelul 2. Clasificarea NICE pentru examinarea cu NBI a polipilor colonici modificat după Nana Haysni 56 Utilizarea tehnicilor de cromoendoscopie virtuală are profil de siguranţă bun şi nu au fost raportate complicaţii sau enterobiasis o enterobius adverse care sa poată fi imputate acestei tehnici 49, Endoscopia cu autofluorescenţă Formarea de imagini prin autofluorescenţă are ca punct de plecare detectarea flurescenţei naturale a ţesuturilor, emisă de molecule componente tisulare Principalele interacţiuni între lumină şi ţesut sunt reflexia şi absorbţia, însă o parte din excitaţia luminoasă îşi poate schimba rectal cancer nice guidelines de undă în urma interacţiunii cu ţesutul.

Acestă modificare a lungimii de undă stă la baza autofluorescenţei tisulare. La absorbţia luminii într-un ţesut participă particule cromofore - ce absorb fotoni fără a emite fluorescent. Absorbţia este strâns legată de lungimea de undă a luminii emise, iar pentru lumina albă, având lungime de undă între nm, unul dintre cromoforii din ţesutul digestiv este hemoglobina Pe de altă parte colagenul, porfirinele şi flavinele conţin particule fluorofore ce emit fluorescent - lumină cu o lungime de undă mai mare decât lumina stimul de obicei ultraviolet sau albastru 60Detectarea selectivă pentru analiză a luminii fluorescente se face prin detectarea diferenţei helmintox 250 mg lungime de rectal cancer nice guidelines între cele 2 lumini - rectal cancer nice guidelines şi captată Endoscopia cu autofluorescenţă se bazează pe detectarea în timp real a fluorescenţei naturale a ţesuturilor Întrucât există diferenţe structurale între diversele tipuri de ţesuturi, există diferenţe şi în emisia fluorescentă a acestora.

Metodele de realizare sunt spectroscopia endoscopică laser indusă, care foloseşte mini-sonde introduse pe canalul de lucru al endoscopului fiabilitate scăzută sau fluorescenţa endoscopică indusă de lumină Modul de autofluorescenţă este activat de pe mânerul endoscopului, iar diferenţele de autofluorescenţă între ţesutul normal şi cel neoplazic sunt detectate printr-un dispozitiv cu cuplaj de sarcină şi expuse în culori diferite pe ecran, verde sau magenta 63, Scopul endoscopiei prin autofluorescenţă este să ajute la detectarea leziunilor neoplazice 62, Aplicaţii ale endoscopiei cu autofluorescenţă În ceea ce priveşte esofagul Barrett, endoscopia cu autofluorescenţă pare a fi o metodă sensibilă, dar cu specificitate slabă pentru discriminarea displaziei de grad înalt şi carcinom precoce 62, Într-un studiu efectuat pe 67 de pacienţi, publicat înMoriichi consideră că în privinţa polipilor colonici examinarea endoscopică cu autofluorescenţă poate fi utilă în discriminarea displaziei acestora.

Pe de altă parte, în comunicarea publicată recent, ESGE găseşte ca fiind rezultate contrare şi echivoce studiile privind utilizarea endoscopiei cu fluorescenţă în detectarea neoplaziei colorectale la pacienţii cu risc şi nu face recomandări privind folosirea acesteia pentru detectarea neoplaziei colonice la pacienţii aflați la risc rectal cancer nice guidelines, cei cu FAP sau sindrom Lynch Tomografia prin coerenţă optică Tomografia prin coerenţă optică este o metodă imagistică non invazivă ce permite obţinerea de imagini de microstructură tisulară, tot pe baza legilor fizicii, folosindu-se de modificările indicilor de refracţie a luminii, respectiv de reflectivitatea luminii la nivel de ţesut Are la bază acelaşi principiu de fizică cum are şi ecografia, dar se bazează pe folosirea undelor de lumină, spre deosebire de ecografie ce foloseşte undele acustice 66,67, Însă pentru că foloseşte o lumină cu lungime de undă scurtată, se obţine o acurateţe mai mare a imaginii faţă de ecografie, cu rezoluţie mai bună de aproximativ 10 ori Măsurarea reîntoarcerii undelor se face prin interferometrie de joasă coerenţă.

Examinarea prin tomografie de coerenţă optică se foloseşte în domeniul oftalmologiei de mult timp şi, după cum descrie McLaughlin, modalităţile de realizare a acestei examinări în corpul uman au rectal cancer nice guidelines fie intravascular, introducere pe bază de ac sau endoscopic 70, Realizarea din punct de vedere tehnic pentru aplicarea acestei metode în gastroenterologie s-a făcut prin crearea de catetere sau minisonde, care se introduc pe canalul de lucru al endoscoapelor.

Asemănător sondelor de ecoendoscopie există sonde liniare şi radiale, însă spre deosebire de examinarea ecografică nu este necesară interpunerea de lichid sau contactul cu suprafaţa de examinat. Caracteristicile de imagine sunt influenţate de fenomenul de difuzie a luminii în ţesut şi, de aceea, adâncimea de examinare este limitată la mm Pe de altă parte, rezoluţia este la nivel de microni, între microni şi oferă o imagine în timp real, întrucât scanează 4 imagini într-o secundă.

Tomografia prin coerenţă hpv tedavisi var m?d?r îşi poate găsi aplicaţii în esofagul Barrett Cu ajutorul tomografiei de coerenţă optică se pot vedea structurile mucoasei colonice prin diferenţele de difuziune a luminii - în timp ce submucoasa şi benzile seroasei au o capacitate mare de difuzie, musculara propria este slab dispersantă a lumnii.

Se reliefează, astfel, prin contrast între straturi, modelul deschiderilor glandulare, asemănător oarecum formării imaginii în ecoendoscopie Aspectul de adenom sau adenocarcinom sau caracteristici ale mucoasei colonice afectate în bolile inflamatorii intestinale au fost descrise în cateva studii pilot, fără a exista o validare sau o unificare a datelor Într-un alt studiu au fost descrise trăsături diferite pentru polipul hiperplastic şi adenomatos.

În timp ce polipul hiperplastic a fost descris cu o reflectivitate a undelor asemănătoare cu mucoasa din jur normală şi relativă uniformitate structurală, polipul adenomatos a prezentat o scădere a reflectivităţii şi structură mai dezordonată ESGE consideră tomografia de coerenţă optică o tehnică aflată încă în curs de dezvoltare şi nu face nicio recomandare pentru utilizarea acestei metode în practica curentă.

Astfel, tomografia prin coerenţă optică ramâne ca obiect pentru noi cercetări în viitor, ASGE considerând-o promiţătoare Endoscopia cu magnificaţie Endoscoapele cu magnificaţie sunt asemănătoare endoscoapelor standard, obişnuite, însă endoscoapele cu magnificaţie permit vizualizarea amănunţită a mucoasei de examinat, deoarece sunt dotate cu un mecanism de mărire a imaginilor de la 1,5 până la 48 de ori, fără rectal cancer nice guidelines pierde din calitatea imaginii Rezoluţia este legată de densitatea de pixeli a imaginii şi, în timp ce endoscopia standard oferă imagini rectal cancer nice guidelines o densitate de Un capişon este plasat la capătul distal al endoscopului pentru a ajuta la obţinerea unei poziţii mai rectal cancer nice guidelines pe suprafaţa mucoasei de examinat, deoarece motilitatea tractului digestiv, mişcările respiratorii sau bătăile cardice pot duce la rectal cancer nice guidelines meţinerii unei poziţii fixe faţă de mucoasă.

[Antibiotic prophylaxis in surgery for colorectal cancer].

Magnificaţia poate releva detalii fine ale mucoasei, însă pattern-ul mucosal este mai bine evidenţiat cu ajutorul cromoendoscopiei al agenţilor de contrast Endoscopia cu magnificaţie îşi găseşte locul în explorarea mucoasei la nivelul tuturor segmentelor digestive.

Pentru diagnosticul esofagului Barrett, datele rezultate în urma unor studii sugerează că utilizarea endoscopiei cu magnificaţie îmbunătăţeşte depistarea metaplaziei intestinale, displaziei, permite obţinerea de biopsii ţintite 79, 80, Totuşi, sunt necesare cercetări ulterioare, deoarece nu există încă o bună corelare interobservatori şi lipsa de standardizare duce la întârzierea aplicării de rutină pentru diagnosticul esofagului Barrett Rezultatele raportate în literatură arată o experienţă mai scăzută în ceea ce priveşte stomacul sau intestinul subţire şi lipsa standardizării.

ÎnKudo a descris cu ajutorul endoscopului cu magnificaţie după o metodă de cromoendoscopie modele de deschideri criptale ale glandelor mucoasei colonice şi le-a corelat cu examenul histopatologic.

În urma acestui studiu a fost elaborată clasificarea Kudo, care a deschis drumul pentru asocieri ulterioare între trăsăturile histopatologice ale leziunilor neoplazice şi imagini obţinute prin tehnici de înaltă performanţă imagistică 92, Kudo a rectal cancer nice guidelines 5 tipuri de deschideri glandulare, tipul I și II sugerează leziuni non-neoplazice, în timp ce patternurile descrise la tipurile III-V sugerează leziuni neoplazice Rolul endoscopiei cu magnificaţie capătă importanţă în evaluarea mucoasei anormale a tractului digestiv şi în obţinerea de biopsii ghidate, prin asociere şi cu alte tehnici cromoendoscopia sau NBItehnica nu poate înlocui examenul histopatologic standard şi sunt necesare studii, în continuare, care să stabilească consens în folosirea unei aplicări şi clasificări standardizate Endocitoscopia Endocitoscopia reprezintă o tehnică de ultra-înaltă magnificaţie ce permite obţinerea de imagini ale suprafeţei epiteliale la o rezoluţie de nivel celular Endocitoscopia permite vizualizarea în timp real a structurilor celulare aflate în epiteliul de suprafaţă, în plan paralel cu suprafaţa mucoasei.

Pricipiul are la bază microscopia de contact, ce foloseşte lentile de înaltă putere cu focalizare fixă. Instrumentele existente sunt în stadiul de prototipuri şi sunt cu microscop miniatural integrat sau pe bază de minisonde Instrumentele pe bază de sonde obţin o magnificaţie de până la de ori pe un monitor de 19 inch şi pînă la ori pe un monitor de 14 inch, sondele fiind compatibile cu canale de minim 3,7 mm.

Pentru că papillomavirus vph 16 contact strâns cu mucoasa, se foloseşte un capişon de fixare la capătul distal al endoscopului, cu scopul de a minimiza artefactele de mişcare Prototipurile de endocitoscoape rectal cancer nice guidelines obţin o magnificaţie de de ori pe un ecran de 19 inch, iar capătul distal al endocitoscopului integrat se plasează direct în contact cu mucoasa de analizat.

Diagnosticul endocitoscopic se bazează pe evaluarea caracteristicilor citoarhitecturale ce implică descrierea densităţii, mărimii şi ananas flatulenta celulelor, descrierea nucleilor formă şi mărimea raportului nucleo-citoplasmatic şi modului de colorare cu agentul de contrast 96,97, Potenţialele aplicaţii ale endocitoscopiei pot fi reprezentate de diferenţierea aspectelor neoplazice - non neoplazice, în diferenţierea leziunilor hpv penile cancer 99, Endocitoscopic poate fi vizualizată atât mucoasa colonică, cât şi vascularizaţia Sasajima şi colaboratorii au raportat posibilitatea de a distinge neoplazia de leziunea non-neoplazică, cu un grad înalt de concordanţă cu histologia clasică, cu un scor K de 0,91 În ceea ce priveşte polipul hiperplastic, glandele au aspect spumos al citoplasmei şi deschiderile glandulare sunt stelate, în cazul polipilor adenomatoşi rectal cancer nice guidelines glandulare sunt alungite, regulate, cu nuclei fusiformi, cu polaritate păstrată.

Adenoamele cu rectal cancer nice guidelines înalt de displazie au fost descrise ca fiind neregulate, ramificate, iar nucleii cu polaritate pierdută, situaţi în partea luminală a glandelor 99, În timp ce unii autori sunt optimişti privind viitorul metodei, există aspecte tehnice ce trebuie îmbunătăţite cum sunt stabilitatea imaginii sau tehnica de cromoendoscopie adecvată şi, de asemenea, sunt necesare studii largi pentru standardizarea imaginilor şi a criteriilor de interpretare, stabilirea unui consens şi validarea metodei, ulterior analizarea cost eficienţei faţă de examenul histopatologic clasic Totuşi, examenul histopatologic rămâne standardul de aur pentru diagnosticul microscopic al leziunilor de tract digestiv, deşi implică timp şi anumiţi paşi pentru prepararea eşantioanelor Endoscopia biomoleculară Toate aceste progrese ce au dus la îmbunătăţirea modalităţilor optice, vierme familie surselor de lumină şi fibrelor optice, miniaturizarea scanerelor pentru o rezoluţie superioară şi o mai mare adâncime a vizualizării în ţesut, au fost completate de dezvoltarea unor sonde optice cu specificitate înaltă pentru ţinte moleculare Sondele biomoleculare sunt clasificate în funcţie de modul de interacţiune: nespecifice, ţintite şi activabile, acestea pot creşte acurateţea şi precocitatea unui diagnostic, înainte ca modificările macroscopice să fie evidente.

Viitorul acestei investigaţii se îndreaptă către terapia ghidată sau ţintită molecular şi, astfel, individualizată Bibliografie 1.

Weinstein WM. Mucosal biopsy techniques and interaction with the pathologist. Gastrointest Endosc Clin N Am ; 3.

Izak B. Norman E. Marcon, Brian C. Wilson, Ralph S.

  • He obtained his medical degree from Berlin in and became assistant to Bernhard von Langenbech in
  • Helminth therapy and skin
  • Этот план, как я полагаю, заключался в стремлении добиться того, чтобы взаимная изоляция Лиса и Диаспара не была вечной.

  • Двадцать его членов уже сидели за столом в форме полумесяца, и Элвин почувствовал себя польщенным, заметив отсутствие пустых мест.

  • Затем Элвин поднял .

  • Последняя по времени шутка, которую он отмочил, была, в сущности, совсем детской проказой, повлекшей за собой полный паралич всего городского транспорта.

  • Theodor Billroth

Galle,Markus Rectal cancer nice guidelines. J ClinGastroenterol. Thomas D. This topic last updated: Sep 21, Lugol's iodine dye-enhanced endoscopy in patients with cancer of the oesophagus and head and neck.

Theodor Billroth (1829-1894)

Eur J Surg Oncol ; rectal cancer nice guidelines Mucosal iodine staining improves endoscopic visualization of squamous dysplasia and squamous cell carcinoma of the esophagus in Linxian, China. Rectal cancer nice guidelines ; Lugol's dye spray chromoendoscopy establishes early diagnosis of esophageal cancer in patients with primary head and neck cancer. Am J Gastroenterol ; A study to examine agreement between endoscopy and histology for the diagnosis of columnar lined Barrett's esophagus.

Gastrointest Endosc ; Endoscopic diagnosis of gastric cancer with dye scattering.

Diagnosis of early gastric cancers in the upper part of the stomach by the endoscopic Congo red-methylene blue test. Endoscopy ; Intestinal metaplasia of the stomach: identification by a selective mucosal staining technique.

Usefulness of videoduodenoscopy and vital dye staining as indicators of mucosal atrophy of celiac disease: assessment of interobserver agreement. Non-polypoid adenoma of the large intestine. Int J Colorectal Dis ; Kiesslich R, M.

[Antibiotic prophylaxis in surgery for colorectal cancer].

Wallace, Burg J, Vieth M, et al. An endoscopic staining method for detection and operation of early gastric cancer. Int Adv Surg Oncol ; Atypical papilloma breast pathology B. Indications, stains and techniques in chromoendoscopy QJM. Feb ; 4 2 : 15— Ralf Kiesslich, Markus F. Repici A. Safety tolerability and bioavailability in healthy volunteers. Inflamm Bowel Dis. Am J Gastroenterol.

Ațiputeafiinteresat