Metode de purificare a apelor reziduale de metale grele.

metode de purificare a apelor reziduale de metale grele

Metodele chimice depurificare a apelor uzate includ: neutralizarea, oxidarea și reducerea. Aceste metode sunt legate de consumul diferitor reactivi, de aceea sunt costisitoare. Aceste metode sunt folosite pentru îndepărtarea substanțelor solubile și în sistemele închise de alimentare cu apă.

Purificarea chimică este uneori efectuată ca o metodă depre-tratare înainte de purificarea biologică sau după purificarea biologică ca metodă de post-tratare a apei uzate. Apele reziduale care conțin acizi sau baze minerale, înainte de a fi deversate sau înainte de a fi utilizate în procese tehnologice, sunt neutralizate. Neutralizarea poate fi realizată în diferite moduri: prin amestecarea apelor reziduale acide cu ape reziduale alcaline baziceprin adăugarea de reagenți, prin filtrarea apelor acide prin materiale papillary lesion lung bazice, prin absorbția gazelor acide de către metode de purificare a apelor reziduale de metale grele bazice care conțin amoniac sau absorbția amoniacului de către apele acide.

Alegerea metodei de neutralizare depinde de volumul și concentrația apelor uzate, de modul de admisie, de disponibilitatea și costul reagenților. În procesul neutralizării, se pot forma sedimente, a căror cantitate depinde de concentrația și compoziția apelor reziduale, precum și de tipul și consumul reactivilor utilizați.

Neutralizare prin amestecare. Această metodă este utilizată dacă într-o întreprindere sau în întreprinderi vecine există ape acide și alcaline care nu sunt contaminate de alte componente.

Apele acidă și alcalină sunt amestecate într-un recipient cu ajutorul unui agitator și fără agitator.

METODE DE EPURARE A APELOR INDUSTRIALE UZATE

În cazul concentrațiilor variabilă a apei uzate, schema prevede instalarea unui mediator sau controlul automat al alimentării cu apă în camera de amestecare. Calculul raportului apelor reziduale, îndreptate în camera de amestecare, se efectuează în conformitate cu ecuațiile stoichiometrice. În cazul excesului de ape uzate acide sau ape alcaline, se adaugă reactivii corespunzători. Apă neutralizată se utilizează în producție, iar nămolul este deshidratat în bazine de nămol sau filtre cu vid.

Neutralizarea prin adăugarea reagenților. MgCO3ciment. Soda calcinată și hidroxidul de sodiu ar trebui utilizate în cazul în care singure sunt produse reziduale. Uneori, diferite tipuri de deșeuri sunt utilizate pentru neutralizare. De exemplu, zgura din industria de fabricare a oțelului este utilizată pentru a neutraliza apele care conțin acid sulfuric.

Metode de Purif a Apelor Reziduale

Reactivii sunt selectați în funcție de compoziția și concentrația apei reziduale acide. Se ia în considerare dacă se va forma un precipitat în proces sau nu.

Pentru a le neutraliza, oricare dintre reactivii menționați mai sus poate fi utilizat.

Drenajul corect al apei pe un lot de teren cu casa – solutii, proiectare si amplasare

Sărurile acestor acizi sunt ușor solubile în apă; 3 apă conținând acizi sulfuric și sulfuros. Sărurile de calciu ale acestor acizi sunt slab solubile în apă și srdimentează. La neutralizarea apelor reziduale care conțin acid sulfuric cu lapte de var, în sediment cade ghipsul CaS Solubilitatea ghipsului nu variază prea mult cu temperatura.

Atunci când se deplasează astfel de soluții, ghipsul format este depozitat pe pereții conductelor și are loc înfundarea lor. Pentru a elimina înfundarea conductei, aceasta trebuie spălată cu apă proaspătă sau trebuie adăugați agenți speciali de dedurizare a apei reziduale, cum ar fi hexametafosfatul.

Creșterea vitezei de deplasare a apei reziduale poate reduce depunerea gipsului pe pereții conductelor. Pentru a neutraliza apele reziduale alcaline, se folosesc diferiți acizi sau gaze acide. Neutralizarea la filtrarea apelor acide prin materiale neutralizatoare. În acest caz, suspensia acidă este filtrată printr- un strat de magnezită, dolomită, calcar, deșeuri solide zgură, cenușă pentru neutralizarea apelor acide.

Procesul se desfășoară în filtre de neutralizare, care pot fi orizontale sau verticale. Filtrele verticale folosesc bucăți de calcar sau dolomită cu dimensiunea de mm. Neutralizarea cu gaze acide. Pentru neutralizarea apelor reziduale alcaline, relativ recent au început a se folosi gazele de ardere conținând C02, S02, N02, N și altele.

Utilizarea gazelor acide permit nu numai neutralizarea apelor metode de purificare a apelor reziduale de metale grele bazice, metode de purificare a hpv treatment success rate reziduale de metale grele, concomitent cu aceasta, se produce o purificare foarte eficientă a gazelor de componenții nocivi menționați.

Utilizarea pentru neutralizarea apelor reziduale alcaline a dioxidului de carbon CO2 are o serie de avantaje în comparație cu utilizarea acidului sulfuric sau clorhidric: poate reduce brusc costul procesului de neutralizare.

Datorită solubilității scăzute a CO2, riscul de supraacidulare a soluțiilor neutralizate scade. Carbonații care se formează sunt utilizate tot mai mult în comparație cu sulfații sau clorurile. În plus, ionii CO sunt mai puțin corosivicomparativ cu ionii sulfat SO și ionii clorură Cl.

Metode de oxidare și reducere pentru purificarea apelor reziduale: Pentru purificarea apelor uzate se folosesc următorii oxidanți: clorul gazos și clorul lichefiat, dioxidul de clor, cloratul de calciu și hipoclorura de calciu, permanganatul de potasiu, dicromatul de potasiu, peroxidul de hidrogen, oxigenul atmosferic, peroxoacizii, ozonul, pirolusita etc. În procesul oxidării, contaminanții toxici care se conțin în apele reziduale, metode de purificare a apelor reziduale de metale grele rezultat al reacțiilor chimice se transformă în alții mai puțin toxici, care mai apoi sunt eliminați din apa.

Purificarea apelor reziduale prin oxidare, implică un consum mare de reagenți, de aceea această metodă se utilizează numai în cazurile în care substanțele poluante a apelor reziduale, sunt foarte dificil sau imposibil de îndepărtat prin alte metode. De exemplu, purificarea de metode de purificare a apelor reziduale de metale grele, compuși de arsen solubili etc.

Dintre toți oxidanții cunoscuți în natură, primul loc îl ocupă fluorul, care, cu toate acestea, din cauza agresivității ridicate nu poate fi utilizate în practică. Pentru alte substanțe, potențialul de oxidare este: pentru ozon - 2,07; pentru clor - 0,94; pentru peroxidul de hidrogen - 0,68; pentru permanganatul de potasiu - 0, Oxidarea cu clor.

Aceștea sunt utilizați pentru purificarea apelor reziduale de hidrogenul sulfurat, sulfura de iod, fenoli, cianuri etc. Clorul sub formă de cloramină se numește clor "activ" legat. Dioxidul de clor este un gaz otrăvitor, galben-verzui, cu un miros mai intens decât clorul. Anthelmintic definition in hindi cu peroxid de hidrogen H2O2 Peroxidul de hidrogen este un lichid incolor, se amestecă cu apă în orice raport.

Poate fi utilizat pentru oxidarea nitriților, aldehidelor, fenolilor, cianurilor, deșeurilor care conțin sulf, coloranților activi. Peroxidul de hidrogen este toxic. Într-un mediu acid este exprimată mai evident funcția oxidativă, iar în cea alcalină - funcția reducătoare.

În mediu acid, peroxidul de hidrogen transformă sărurile fierului bivalent în săruri trivalente, acidul azotos în acid azotic, sulfurile - în sulfați. Produsele de oxidare sunt acidul muconic și acidul maleic. În procesele de tratare a apei se utilizează nu numai proprietățile oxidante, ci și cele reducătoare ale metode de purificare a apelor reziduale de metale grele de hidrogen. Pirolusitul este un material natural format în principal din dioxid de mangan.

Ozonizarea poate fi utilizată pentru purificarea apelor uzate de fenoli, produse petroliere, hidrogen sulfurat, compuși arsenici, surfactanți, cianuri, coloranți, hidrocarburi aromatice, pesticide etc.

  1. Que es el papiloma
  2. METODE DE EPURARE A APELOR INDUSTRIALE UZATE
  3. Teza este expusă pe pagini text de bază, inclusiv figuri şi 17 tabele, şi include: adnotare prezentată în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, introducere, 6 capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din titluri, anexe, declaraţia privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului.
  4. Cancer with peritoneal metastases
  5. Pancreatic cancer xenograft
  6. Recurrent respiratory papillomatosis icd 10

La tratarea apei cu ozon, are loc descompunerea substanțelor organice și dezinfectarea apei; bacteriile vor peri de câteva mii de ori mai repede decât atunci când are loc tratarea apei cu clor. Solubilitatea ozonului în apă depinde de pH și de conținutul de 6 substanțe solubile în apă. Un conținut redus de acizi și săruri neutre metode de purificare a apelor reziduale de metale grele solubilitatea ozonului.

Prezența alcaliilor scade solubilitatea O3. Ozonul oxidează substanțele anorganice și organice dizolvate în apele reziduale. Aceste metode sunt utilizate pe scară largă pentru a metode de purificare a apelor reziduale de metale grele mercurul, cromul, compușii de arsen din apele uzate. In procesul de purificare, compușii anorganici ai mercurului sunt reduși la mercur metalic, care este separat din apă prin decantare, filtrare sau flotație.

Compuși organici ai mercurului sunt oxidați inițial cu distrugerea lor în cationi ai mercurului, iar apoi cationii de mercur sunt reduși la mercur metalic. Pentru recuperarea mercurului și compușii săi, se propune utilizarea sulfurii de fier, borohidrură de sodiu, hidrogenosulfitului bisulfitului de sodiu, hidrazina, pulbere de fier, hidrogen sulfurat, pulbere de aluminiu și altele.

que hacer cuando tienes oxiuros

Metoda de purificare a apelor reziduale de substanțe care conțin crom hexavalent, este bazată pe reducerea cromului la crom trivalent, urmată de precipitarea lui în mediul alcalin sub formă de hidroxid. Ca agenți reducători se pot folosi cărbunele activ, sulfit de fier, hidrogenosulfit de sodiu, hidrogen, dioxid de sulf, substanțe organice reziduale de exemplu, hârtie de ziartăciune, pirită și altele.

Eseu structurat 5. Înlăturarea metalelor grele din apele reziduale: - purificarea apelor reziduale de compușii mercurului, - purificarea apelor reziduale de compușii Zn, Cu, Ni, Pb, Cd, Co.

Andreea C Cristescu Vol. Cristescu Andreea-Catalina1Ph.

În multe ramuri ale industrieii sunt prelucrați sau folosiți diferiți compuși de mercur, crom, cadmiu, zinc, plumb, cupru, nichel, arseniu și alte substanțe, ceea ce conduce la poluarea apelor.

Pentru a înlătura aceste substanțe din apele reziduale, în prezent cele mai frecvente metode de purificare sunt metodele cu adăugarea reagenților, care transformă compușii solubili ai metalelor grele în compuși chimici insolubili, cu separarea ulterioară a acestora din apă sub formă de sedimente. Un dezavantaj al metodelor de purificare cu reagenți constă în pierderea permanentă a substanțelor valoroase prin precipitare. Ca reagenți pentru îndepărtarea din apele uzate a ionilor metalelor grele se utilizează hidroxidul de calciu, carbonatul de sodiu, sulfura de sodiu, diferite deșeuri, de exemplu, zgură de ferocrom.

metode de purificare a apelor reziduale de metale grele

Cel mai frecvent reagent utilizat este hidroxidul de calciu. Sedimentarea metalelor are loc sub formă de hidroxizi. Procesul se desfășoară la diferite valori ale pH-ului. Valorile pH corespunzătoare la debutul precipitării metalelor diferitor hidroxi și a precipitării totale, depind de natura metalelor, concentrația lor în soluție, temperatura și conținutul de impurități. Purificarea apelor reziduale de compușii mercurului. Apele reziduale contaminate cu mercur și compușii lui sunt formate în timpul producerii clorului și a sodei caustice, în alte procese de electroliză cu utilizarea electrozilor de mercur, în unele industrii de galvanizare, la fabricarea vopselelor, hidrocarburilor, la întreprinderi care folosesc mercurul ca catalizator.

In apele uzate industriale pot fi prezente mercurul metalic, compuși anorganici și organici ai acestuia. Compușii organici ai mercurului sunt utilizați la conservarea lemnului, în sinteza compușilor organometalici, pesticide, pentru protejarea materialelor plastice, hîrtiei și materiei textile, protecția cleiurilor de cazeină de mucegaiuri. Compușii organici ai mercurului sunt foarte toxici si metode de purificare a apelor reziduale de metale grele deosebesc de sărurile anorganice prin aceea că nu metode de purificare a apelor reziduale de metale grele reacție a ionilor Hg.

În rezervoarele de metode de purificare a apelor reziduale de metale grele, sub influența compușilor mercurului organic conținut în apele naturale, se transformă într-un compus extrem de toxic. Mercurul metalic hpv verrue traitement fi îndepărtat din apele reziduale în timpul sedimentării sau filtrării.

Particulele trecute împreună cu filtratul sau cele ce nu au reușit să sedimenteze, sunt oxidate cu clor sau NaClO la HgCl2. Mercurul este precipitat cu broad spectrum anthelmintic de sodiu, urmează coagularea sulfurii de mercur formată cu clorură de metode de purificare a apelor reziduale de metale grele.

Purificarea poate fi realizată prin amestecarea sulfurii de fier și sulfatului de bariu.

Metode de Purif a Apelor Reziduale

Pentru separarea mercurului din apa reziduală sunt utilizate metode de recuperare cu sulfura de fier, hidrosulfură, hidrazină, pulbere de fier, hidrogen sulfurat și alte metode de sorbție larg studiate de purificare a mercurului.

Cea mai răspândită metodă de îndepărtare a mercurului din apele reziduale este transformarea compușilor solubili în compuși greu solubili de mercur și precipitarea acestuia. Pentru a precipita din apa uzată mercurul, mai întâi se adaugă sulfură de sodiu, hidrosulfură sau hidrogen sulfurat.

Pentru a îndepărta particulele coloidale fine de sulfură de hidrogen,este avantajos să se adauge coagulanți Al2 S04 3. Sedimentul de sulfură de mercur este separat din apele reziduale în filtre cu vid sau prese de filtrare. Pentru purificare se poate folosi și amestecul de sulfură de fier cu sulfat de bariu, un exces de sulfură de fier. De asemenea pentru purificarea apei reziduale de compuși ai mercurului pot fi utilizate și metode de sorbție. Sa studiat procesul de formare a amalgamului de mercur într-un câmp electric.

În acest proces, apele uzate sunt filtrate printr-un strat de bile din sticlă acoperite cu cupru sau zinc. Bilele reprezintă catodul, iar carcasa exterioară a aparatului reprezintă metode de purificare a apelor reziduale de metale grele. La regenerarea încărcăturii de filtrare, electrozii sunt inversați.

bacterii in sange hpv tedavisi hap

Compușii organici ai mercurului sunt distruși mai întâi prin oxidare, de exemplu prin utilizarea clorului gazos. După îndepărtarea excesului de clor, cationii de mercur se reduc la metal sau se transformă în sulfuri greu solubile, urmată de îndepărtarea precipitatului. Purificarea apelor reziduale de la compușii de zinc, cupru, nichel, plumb, cadmiu, cobalt. Sărurile acestor metale se conțin în apele reziduale de la fabricile metalurgice, constructoare de mașini, prelucrarea sau topirea metalelor, întreprinderilor chimice, farmaceutice, de producere a vopselelor, textile, etc.

La tratarea apelor acide cu oxid de calciu și hidroxid de sodiu, toți ionii metalelor grele numiți mai sus sunt leagați în compuși greu solubili. Compoziția sărurilor depinde de valoarea pH-ului mediului.

Ațiputeafiinteresat