Human papillomavirus on throat, Virusul HPV. Tipuri de leziuni HPV: Diagnostic, tratament si prevenire

HPV si implicatiile sale in cancerul orofaringian

human papillomavirus on throat cancer testicular no duele

Nakukuha ito kapag ang mga cells sa iyong lalamunan ay sumailalim sa genetic mutation. Ang mga human papillomavirus on throat na ito ang dahilan ng hindi makontrol na paglaki at pagdami ng mga cells na sa kalaunay naiipon sa iyong lalamunan. Risk Factors Hindi pa maliwanag kung ano ang sanhi ng mga mutation na ito pero kinilala ng mga doktor ang ibat ibang salik na maaaring magpataas ng iyong tiyansa na magkaroon nito.

human papillomavirus on throat papilom intraductal cancer

human papillomavirus on throat Ito ang mga sumusunod: Human papillomavirus on throat Pag-inom ng alak Hindi pagkain ng mga prutas at gulay Paggamit ng mga mouthwash at oral rinse Malimit na pag-inom ng kape Impeksyon ng human papillomavirus HPV Sintomas ng Pagkakaroon ng Throat Human papillomavirus on throat Di mawala-walang sore throat Ubo Hirap sa paglunok Kabawasan sa timbang sa di malamang dahilan Pananakit ng taynga Bukol sa likod ng bunganga, lalamunan o leeg Pagiging malat Hirap sa paghinga Paraan ng Paglunas Ang paraan ng paglunas na imumungkahi ng iyong doktor ay depende sa lokasyon at yugto ng iyong throat cancer, tipo ng mga cells na nagmutate, pangkalahatang lagay ng iyong kalusugan at personal na kagustuhan.

Tatalakayin sa iyo ng iyong doktor ang mga benepisyo, panganib at tiyansa ng paggaling sa bawat opsyon ng paglunas at saka ka papipiliin ng operasyon na gusto mong sumailalim.

detoxifiere a organismului colorectal cancer dukes staging

Ațiputeafiinteresat