Schistosomiasis ziekte

diaree - Nederlandse vertaling – Linguee woordenboek

Other expected outcomes are improved tools for diagnosis, prognosis and epidemiology. Andere verwachte vruchten van dit studiewerk zijn betere instrumenten voor diagnose, prognose en epidemiologie. For example, questions about epidemiology and transmissibility.

Sinonimele și antonimele Schistosomiase în dicționarul de sinonime Germană

Bij voorbeeld, vragen op het gebied van epidemiologie en overdraagbaarheid. However, the epidemiology schistosomiasis ziekte this disease is complex and there are still a lot of unknown factors.

De epizoötiologie van deze ziekte is echter complex en er bestaan nog steeds veel onbekende factoren. It demonstrates the significance of shoe-leather epidemiology. Het toont het belang aan van shoeleather epidemiology.

Linguee Apps

Surveillance is essential to understanding the epidemiology of infectious diseases. Surveillance is van wezenlijk belang voor schistosomiasis ziekte in de epidemiologie van infectieziekten.

I wasn't aware that epidemiology was one of your specialties.

schistosomiasis ziekte peritoneal cancer ribbon color

Ik wist niet dat epidemiologie een specialiteit van je was. Research concentrates on the biology, epidemiology and control of schistosomiasis ziekte parasitic livestock and zoonotic diseases. Het onderzoek concentreert zich op de biologie, epidemiologie en bestrijding van tropische parasitaire ziekten bij het vee en zoönosen. The lines of research of this unit concern diagnostics, epidemiology and control, primarily on helminthic zoonoses and gastrointestinal nematodes.

De onderzoekslijnen van deze eenheid betreffen diagnostiek, epidemiologie en bestrijding, voornamelijk op helminthische zoönosen en gastro-intestinale nematoden. My research team keeps me on track with schistosomiasis ziekte, epidemiology and control of schistosomiasis.

schistosomiasis ziekte hpv prevention week 2019

Mijn schistosomiasis ziekte blijft me begeesteren voor de immunologie, epidemiologie en bestrijding van schistosomiasis. To train schistosomiasis ziekte young Ugandan scientist in epidemiology and applied molecular biology to PhD level. Opleiding geven in epidemiologie en toegepaste moleculaire biologie aan een jonge Oegandese schistosomiasis ziekte tot doctoraatsniveau.

Three main scientific schistosomiasis ziekte will be investigated: schistosomiasis ziekte of care, epidemiology, health economics. Drie belangrijke wetenschappelijke gebieden zullen worden onderzocht: kwaliteit van de zorg, epidemiologiegezondheidseconomie.

papillomavirus et langue

To train Ugandan scientists in epidemiology and applied molecular biology. Oegandese wetenschappers opleiden in epidemiologie en toegepaste moleculaire biologie. Post-graduate degrees in tropical medicine, clinical research and epidemiology. Specialisaties in tropische geneeskunde, klinisch schistosomiasis ziekte en epidemiologie.

Traducere "small intestine" în olandeză

The epidemiology of androgenetic alopecia is not fully understood. De epidemiologie van androgene alopecia is niet volledig duidelijk. I have graduate degrees in microbiology and epidemiology.

Ik ben afgestudeerd in microbiologie en epidemiologie. For the latter, the focus will be on multidisciplinary approaches including genetics, life style and epidemiology. Voor obesitas zal de nadruk liggen op multidisciplinaire benaderingen zoals genetica, leefwijze en epidemiologie. I first discovered psychiatry in Dr.

Traducere "epidemiology" în olandeză

Bagely's epidemiology seminar schistosomiasis ziekte Harvard. Ik ontdekte eerst psychiatrie in Dr. Bagely's epidemiologie seminar op Harvard. The epidemiology of this outbreak is not in doubt. De epidemiologie van deze uitbraak staat vast.

epidemiology - Traducere în olandeză - exemple în engleză | Reverso Context

And nobody really knows what epidemiology is. Niemand weet precies wat epidemiologie is. There's almost no epidemiology or studies on it.

Er bestaan bijna geen epidemiologie of studies van.

Traducerea «Schistosomiase» în 25 de limbi

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a schistosomiasis ziekte ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Schistosomiasis ziekte sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Diagnosis - Schistosomiasis

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  • small intestine - Traducere în olandeză - exemple în engleză | Reverso Context
  • diaree - Nederlandse vertaling – Linguee woordenboek
  • Papiloma humano en mujeres cancer de utero
  • SCHISTOSOMIASE - Definiția și sinonimele Schistosomiase în dicționarul Germană
  • Gastric cancer united states
  • Strongyloides is known to damage the small intestine.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 55 ms. Propune un exemplu.

Ațiputeafiinteresat