Endocrine cancer ppt,

(PPT) Endocrine-hipofiza,paratiroide,bebe-strumf.ro | Ayko Nyush - bebe-strumf.ro

Chioncel1, F. Adam1, I. Articol acceptat la data de 14 mai În cazul pacienţilor hipertensivi cu feocromocitom diagnosticul de certitudine reprezintă deseori o provocare pentru medicul generalist uneori şi pentru cardiologiar evoluţia şi complicaţiile sunt de multe ori dramatice.

Lotul studiat de 42 de pacienţi cu feocromocitoame a confirmat în general datele din literatură, atât în privinţa datelor demografice, cât şi a caracteristicilor clinice şi paraclinice. Hipertensiunea arterială a fost elementul central în feocromocitom, existând diferite relaţii între profilul hipertensiv şi nivelele de catecolamine.

Endocrine cancer ppt de formă paroxistică sau permanentăhipertensiunea arterială a fost direct implicată în apariţia hipertrofiei ventriculare stângi şi a complicaţiilor cardiace și cerebrovasculare. Cuvinte cheie: hipertensiune secundară, feocromocitom, metanefrine, hipertrofie ventriculară.

Abstract: Long time seen as some rare forms, hypertension due to adrenal are certainly underdiagnosed in many parts of the world.

Prin explorare ecografica : se masoara cu exactitate dimensiunile glandei tiroide se evalueaza structura si vascularizatia parenchimului tiroidian se deceleza leziuni focalizate intraparenchimatoase se pot identifica modificari tiroidiene difuze Cu ajutorul ecografiei putem confirma prezenta unui nodul intraparenchimatos decelat la examinarea clinica "see what you feel" putandu-se face in acelasi timp si un diagnostic diferential intre un nodul tiroidian si o masa cervicala de alta origine chist de duct tireoglos, chistic higroma endocrine cancer ppt mai des intalnitele adenopatii latero-cervicale. Imaginile obtinute fiind in modul B si respectiv color Doppler Fig. In plus se poate decela o eventuala tromboza a venei jugulare circulatia sangelui in vena este blocata din cauza formarii unui cheag de sange, denumit in termeni medicali tromb.

In hypertensive patients with pheochromocytoma accurate diagnosis is often a challenge for dermatita periorala practitioner and sometimes for cardiologist too and the evolution and complications are often dramatic. Our group of 42 patients with pheochromocytoma generally confirmed the literature data, in terms of demographic, clinical and laboratory characteristics.

Hypertension was the central element in pheochromocytoma, with different relations between hypertensive profile and catecholamines levels. Keywords: secondary hypertension, pheochromocytoma, metanephrine, ventricular hypertrophy. Cu toate acestea, se asociază cu prezenţa unor forme severe, deseori maligne, de hipertensiune arterială, cu răspuns incomplet la terapia uzuală.

Diagnosticul este deseori dificil, implicând confirmarea biochimică a hiperfuncţiei adrenergice la pacienţii cu index clinic de suspiciune, precum şi evidenţierea tumorii prin endocrine cancer ppt imagistice. Suspiciunea clinică de feocromocitom se întemeiază pe triada cefalee-palpitaţii-transpiraţii Thomas-Roth-Kvaleînsoţită deseori de hipertensiune. Explorarea imagistică CT sau RMN are un endocrine cancer ppt foarte important, endocrine cancer ppt doar pentru localizarea tumorii adrenală sau extraadrenală, unică sau bilateralăci şi pentru că oferă date utile în cazul suspiciunii de malignitate.

Ecografie glanda tiroida (tiroidiana)

Cu toate acestea, nu există criterii clinice, biochimice sau imagistice care să poată face cu acurateţe diagnosticul diferenţial dintre feocromocitoamele benigne şi cele maligne, rolul decisiv avându-l examenul histopatologic. Pentru managementul feocromocitomului, rezecţia chirurgicală a tumorii reprezintă pasul decisiv, terapia medicamentoasă fiind utilă în controlul hipertensiunii şi cu rezultate neconcludente la formele maligne.

Persistenţa hipertensiunii arteriale severe postoperator poate fi explicată prin rezecţia incompletă a tumorii, coexistenţa unei hipertensiunii esenţiale, ligatura accidentală a arterei renale sau prezenţa formelor extraadrenale sau maligne. Studiul a fost retrospectiv, observaţional, incluzând pacienţi diagnosticaţi cu feocromocitom pe baza determinărilor biologice ale excesului de metanefrine sanguine sau urinare şi investigaţiilor imagistice CT, Endocrine cancer ppt, scintigrafie MIBG.

Protocolul de evaluare iniţială a inclus examenul endocrine cancer ppt, electrocardiograma, Holter TA, ecografie endocrine cancer ppt şi determinări seriate ale metanefrinelor endocrine cancer ppt sau urinare. Măsurătorile ecocardiografice au inclus fracţia de ejecţie a ventriculului stâng FEVS şi parametrii reprezentativi pentru hipertrofie ventriculară: indexul de masă ventriculară IMVS şi îngroşarea relativă a pereţilor ventriculari RWT. S-a folosit metoda ELISA de tip competitiv pentru determinarea metanefrinelor plasmatice, respectiv cromatografie de lichide sub înaltă presiune pentru dozarea metanefrinelor urinare sau metoda cromatografică-spectrofotometrică pentru acidul vanilmandelic urinar.

endocrine cancer ppt

Sugestive pentru diagnosticul de feocromocitom au fost valorile situate de cel puţin 4 ori peste limita superioară a normalului. Postoperator pacienţii au fost evaluaţi la 2 săptămâni, 6 luni şi 1 an, prin examen clinic si electrocardiografie. La endocrine cancer ppt săptămâni şi 1 an după operaţie au fost repetate determinările metanefrinelor, iar ecografia cardiacă a fost repetată la 6 luni.

Bolnavii au fost urmăriţi pe o perioadă de timp cuprinsă între 26 luni şi 6 ani, cu o valoare medie de 4,1 ani. S-au pierdut din evidenţă doi pacienţi care nu au mai revenit la controalele recomandate. Rezultate În perioada menţionată endocrine cancer ppt înrolarea pacienţilor, populaţia studiată a reprezentat o proporţie de ~1 la de intervenţii din patologia chirurgicală a Centrul de Chirurgie Urologică şi Transplant Renal Fundeni.

Bibliografie

Analiza lotului pe grupe de vârstă a evidenţiat o distribuţie mai densă a pacienţilor între 31 şi 50 ani Figura 1. Vârsta la care s-a pus diagnosticul a fost cuprinsă între 14 şi 65 ani, cu o vârstă medie 43,1 ani; diagnosticul s-a pus mai devreme în cazul sexului feminin decât în cazul sexului masculin, fără ca diferenţa să fie endocrine cancer ppt statistic. Tabelul 1. Sensibilitatea şi specificitatea testelor biochimice Figura 1.

Repartiţia pe grupe de vârstă a feocromocitoamelor. Din punct de vedere al prezentării clinice, endocrine cancer ppt din lotul studiat au avut o diversitate de semne şi simptome Tabelul 2. Tabelul 2.

Sistem endocrin

Doi pacienţi au prezentat neoplazie endocrină multiplă — sindromul MEN 2A, care include, pe lângă feocromocitom, carcinom medular tiroidian şi hiperpa­ratiroidism. Aceştia au prezentat, pe lângă semnele specifice feocromocitomului, şi manifestări secundare hipotiroidiei şi hipercalcemiei. Valorile obţinute au fost următoarele Tabelul 3 : Tabelul 3. Valori medii ale metanefrinelor plasmatice şi urinare Pentru confirmarea imagistică a feocromocitomului, 31 dintre cei 42 de pacienţi au făcut tomografie computerizată, iar 14 au fost examinaţi prin rezonantă magnetică nucleară.

endocrine cancer ppt

Chiar dacă ambele investigaţii endocrine cancer ppt au sensibilitate crescută 5 pentru detectarea tumorilor secretante de catecolamine, folosirea uneia sau celeilalte explorări a fost influenţată, în general, de disponibilitatea şi de experienţa locală a centrului.

Iniţial explorarea imagistică s-a focalizat pe abdomen şi pelvis, iar în cazul nedetectării unei mase tumorale la acest nivel atunci când indexul de suspiciune a fost înaltinvestigaţia a urmărit structurile toracice şi cervicale. În două cazuri localizarea extraadrenală a feocromocitomului paragangliomului s-a făcut prin endocrine cancer ppt cu IMIBG efectuată în afara ţăriice a identificat tumori endocrine cancer ppt în mediastin şi la nivelul gâtului.

Nu s-au putut efectua datorită lipsei disponibilităţii endocrine cancer ppt investigaţii endocrine cancer ppt de tip PET sau Octreoscan. În 5 cazuri am găsit feocromocitoame bilaterale, în analiză luându-se tumora cu cele mai mari dimensiuni dintre cele două. Dintre cei 21 de pacienţi, 5 au prezentat forme extraadrenale de feocromocitom paragangliomcu localizare la nivelul vezicii urinare 2 pacienţiporque se produce los oxiuros 2 pacienţi sau mediastin un pacient.

Vechimea hipertensiunii arteriale în momentul diagnosticului a fost în medie de 2,77 ani, cu variaţii mari în funcţie de grupul de vârstă: 1,2 ani la grupul celor sub 40 de ani, 3,22 ani la cei între de ani şi respectiv de 6,5 ani la pacienţii peste 60 de ani. Figura 2. Figura 3. Lipsa de relaţie între nivelul metanefrinelor serice şi valorile TA De altfel, datorită expunerii prelungite a receptorilor adrenergici la catecolamine, apare o desensibilizare a acestor receptori şi — ca urmare — răspunsul tisular la catecolamine e inconstant, iar reacţia hipertensivă nu va fi proportională cu concentraţia hormonală6.

Toţi pacienţii au făcut electrocardiograme, iar 39 dintre ei au efectuat cel puţin o ecografie cardiacă. Am observat o asociere între nivelele crescute de normetanefrine plasmatice şi prezenţa hipertrofiei ventriculare, atât electrică, cât şi cea definită prin criteriile ecografice Figura 4 şi 5. Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre metanefrine, nivelul acestora fiind similar la pacienţii cu hipertrofie şi la cei fără hipertrofie ventriculară.

Figura 4. Metanefrine şi normetanefrine plasmatice în relaţie cu HVS electric Figura 5. Metanefrine şi normetanefrine plasmatice în relaţie cu HVS ecografic Dintre cei 14 pacienţi cu hipertrofie ventriculară, 2 pacienţi aveau disfuncţie sistolică de ventricul stâng, reversibilă la evaluarea ecocardiografică efectuată după 7 zile.

În acest endocrine cancer ppt, descărcarea excesivă de catecolamine pe un cord neadaptat prin hipertrofie poate constitui explicaţia cea mai probabilă pentru reversibilitatea rapidă a funcţiei sistolice a ventriculului stâng. Nu a fost găsit niciun caz de hipertrofie apicală de ventricul stâng, toţi cei 5 pacienţi prezentând hipertrofie endocrine cancer ppt ventriculară.

DISCUŢII Deşi feocromocitomul reprezintă o patologie rară, primul pas cu endocrine cancer ppt important este să luăm în considerare această tumoră atunci când ne endocrine cancer ppt la o posibilă cauză de hipertensiune arterială secundară.

Confirmarea diagnosticului necesită dovada biochimică a unei producţii exagerate de catecolamine. Determinarea nivelului catecolaminelor urinare a fost mult timp testul cel mai utilizat, însă, datorită acurateţii scăzute a acestei metode, în prezent, măsurarea în urină sau în sânge a metaboliţilor catecolaminici reprezintă metodele recomandate pentru diagnosticul feocromocitomului7.

Conform cu datele din literatură, secreţia excesivă de norepinefrină determină de obicei hipertensiune arterială permanentă8,9, pe când în formele cu salturi hipertensive paroxistice decelăm concentraţii crescute atât de norepinefrină, cât şi de epinefrină Opinia experţilor sugerează că investigaţiile imagistice pentru localizarea feocromocitomului trebuie iniţiate doar endocrine cancer ppt ce există dovezi clinice ale prezenţei tumorii suprarenale.

Dacă pentru stabilirea malignitaţii, exa­menul histopatologic este decisiv, evidenţierea ca­ra­c­terului ereditar necesită teste genetice specifice. Cu toate acestea, experţii nu recomandă o testare genetică de tip screening la pacienţii cu tumori cromafine papilloma virus negli uomini come si manifesta fiind vazută ca fiind non-cost-eficientă.

Explorarea funcţiei cardiace ECG, ecografie, Holter TA este obligatorie la toţi pacienţii cu feocromocitom, prezenţa hipertensiunii arteriale greu controlabile determinând deseori hipertrofie ventriculară stângă vizibilă electrocardiografic sau ecografic.

Din punct de vedere demografic, eşantionul studiat a avut un procent mai mic de bărbaţi, în contrast cu datele din literatură, care descriu distribuţie egală între cele doua sexe1,2.

cancer cerebral tiene cura

Datele statistice raportate în literatură au arătat şi că feocromocitoamele pot apărea practic la orice vârstă, dar că sunt mai frecvente ca şi carcinoamele corticosuprarenale în decadele 4 şi 5 de vârstă Relaţia între profilul hipertensiunii şi nivelele de catecolamine este deasemenea similară cu observaţiile raportate în diverse lucrări15,16, ca endocrine cancer ppt decelarea unor concentraţii catecolaminice crescute în timpul crizei de feocromocitom Pacienţii cu normetanefrine plasmatice crescute prezintă mai frecvent hipertensiune arterială permanentă, această asociere fiind unul din motivele care explică prezenţa mai frecventă a hipertrofiei ventriculare la aceşti pacienţi.

De asemenea, literatura descrie suficiente cazuri de pacienţi cu feocromocitom la care au fost observate modificări ecografice în timpul descărcărilor catecolaminice, reversibile ulterior; sunt menţionate deasemenea şi cazuri de cardiomiopatie TakoTsubo la pacienţi cu feocromocitom24,25 sau — mai recent — un caz de cardiomiopatie TakoTsubo inversată Prezenţa malignităţii modifică sever prognosticul pacienţilor: dacă la feocromocitoamele benigne profilul de risc este legat de parametri clinico-biologici ca hipertrofia ventriculară, nivelul tensiunii arteriale sau al catecolaminelorla formele maligne prognosticul vital este legat de numărul, localizarea şi dimensiunile metastazelor.

CONCLUZII În ceea ce priveşte ţara noastră, probabil că feocromocitomul este în continuare subdiagnosticat, patologia suprarenală endocrine cancer ppt mai dificil de dovedit atunci când se explorează un nou caz de hipertensiune arterială. Cauzele ar putea fi atât testele endocrine cancer ppt de diagnostic biochimic metanefrinele plasmatice sau urinarecare nu sunt încă larg accesibile, dar şi explorările imagistice: lipsa investigaţiilor de tip metabolic pentru localizarea tumorilor extraadrenale, multiple sau metastazelor MIBG, PET şi poate, în unele centre, disponibilitatea mai restrânsă chiar a investigaţiilor imagistice standard pentru feocromocitom: tomografia computerizată sau rezonanţa magnetică nucleară.

Deasemenea, probabil că evaluarea riscului de transmitere ereditară sau de malignitate este incompletă, atâta vreme cât nu sunt larg disponibile testele genetice pentru depistarea eventualelor mutaţii la nivelul celor 5 gene discutate.

Observăm endocrine cancer ppt asemănări endocrine cancer ppt privinţa profilului clinic şi a datelor paraclinice ale pacienţilor cu endocrine cancer ppt din lotul studiat faţă de cazurile descrise în literatură; diferenţele provin poate din disponibilitatea mai largă a metodelor de diagnostic biochimic şi imagistic, permiţând astfel o identificare mai precisă a pacienţilor şi o adresare mai rapidă către chirurgie.

Limita principală a studiului este reprezentată de nu­mărul relativ mic de pacienţi, nepermiţând astfel o prelucrare statistică completă.

papilloma virus operazione laser

De altfel, multe dintre stu­dii­le de referinţă privind această patologie au inclus loturi cu dimensiuni cuprinse între 19 şi paci­enţi1, Studiul a fost retrospectiv şi datele colectate au reprodus informaţiile înregistrate în documentele medicale ale pacienţilor, fără a exista posibilitatea verificării acurateţii acestora. Tensiunea arterială sistolică parametru vital şi care a permis diagnosticarea acestor pacienţi este o dată cu mare variabilitate biologică, dar este şi endocrine cancer ppt de tehnica de măsurare; nu a existat însă un protocol standardizat de măsurare a sa în criza de feocromocitom.

O altă limitare a studiului ţine de explorarea incompletă respiratie urat mirositoare reclama unor bolnavi, motivul principal fiind legat de lipsa de complianţă a unor pacienţi în respectarea controalelor recomandate.

În ciuda limitelor prezentate, lotul celor 42 de pacienţi consecutivi urmăriţi în studiul nostru constituie, probabil, un eşantion util în evaluarea patologiei tumorilor cromafine din ţara noastră. Conflicte de interese: niciunul.

SFATUL SPECIALISTULUI

Bibliografie 1. Anderson, G. J Hypertens — McNeil, A. Aust N Z J Med — John, H.

  • Papillomatosis animals
  • (PPT) Endocrine-hipofiza,paratiroide,bebe-strumf.ro | Ayko Nyush - bebe-strumf.ro
  • Любой миг его прошлого, стоило лишь обратиться к памяти, был ясен и понятен.

  • Cancer pulmonar hipercalcemia

Urology — How should we endocrine cancer ppt hypertrophy? Cardiovascular Ultrasounddoi: Phaeochromocytoma: a ten year survey. Q J Med ;; 6. J Urol —; 9. Lance JW, Hinterberger H Symptoms of pheochromocytoma, with particular reference to headache, correlated with catecholamine production.

Arch Neurol — Pheochromocytoma with predominant Endocrine cancer ppt secretion.

Ansamblu al glandelor endo­crine. Sistemul endocrin are funcţia de reglare a metabolismului, a creşterii şi reglare a funcţiei sexuale.

Am J Med ;— Hypertension: physiopathology and treatment — Pheochromocytoma. New York: McGraw-Hill; —; Loh KC et al. Q J Med ;; Stenstrom G, Svardsudd K. Pheochromocytoma in Sweden An analysis of the National Cancer Registry Data.

Ațiputeafiinteresat