Ductal papilloma pathology outlines,

Toate drepturile sunt rezervate.

ductal papilloma pathology outlines tempi contagio papilloma virus

Directorul General al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a hpv test nedir drepturile de traducere pentru ediţia în limba română Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii, care este singurul responsabil pentru ediţia în limba română.

Toate drepturile pentru versiunea în limba română sunt rezervate de Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii. Denumirile folosite şi prezentarea materialului în această publicaţie nu implică exprimarea vreunei opinii din partea Secretariatului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii referitoare la statutul ductal papilloma pathology outlines al oricărei ţări, teritoriu, oraş sau arie, sau a autorităţilor acestora, sau referitoare la delimitarea frontierelor sau limitelor acestora.

Liniile întrerupte de pe hărţi reprezintă ductal papilloma pathology outlines de frontieră aproximative asupra cărora nu există încă un acord complet. Menţionarea anumitor companii sau denumiri de produse nu implică faptul că ele sunt promovate sau recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în mod preferenţial faţă de altele similare care nu sunt menţionate în document.

Cu excepţia erorilor şi omisiunilor, numele proprietarilor produselor apar cu prima literă majusculă.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu garantează că informaţia conţinută în această publicaţie este completă şi corectă şi nu va fi responsabilă pentru orice daune survenite ca urmare a utilizării ei. IEESR efectuează activităţi de cercetare, instruire, informare, servicii şi promovează colaborarea internaţională în domeniul sănătăţii reproducerii.

Editor al versiunii române: Dr. Ductal papilloma pathology outlines Horga Dr. Dana Samu, Dr. Mihaela Ionescu, Dr.

  • Virus papiloma humano tipo 16
  • Он каким-то образом должен был внушить этим людям истины, постигнутые им в Лисе; но можно ли было заставить их понять нечто невиданное и с трудом вообразимое.

Gabriela Daniliuc, Dr. Mihaela Ghemeş, Dr. COC ºi terapiile antiretrovirale Anexa 2. Lista participanþilor Multumiri Acest document este rezultatul colaborarii dintre Departamentul de Sanatate si Cercetare a Reproducerii al Organizatiei Mondiale a Sanatatii si un numar mare de agentii si organizatii internationale active în domeniul politicilor si programelor de planificare familiala.

Multumim cu recunostinta pentru acest sprijin. Reprezentantii a 10 agentii si organizatii, împreuna cu 19 alti specialisti, au participat ca experti la întâlnirea în care s-a ajuns la un consens asupra acestor recomandari pentru utilizarea contraceptiei. Dorim sa ne exprimam înalta apreciere fata de toti cei mentionati, pentru oferirea timpului si expertizei lor, care a contribuit la procesul de obtinere a consensului.

ductal papilloma pathology outlines

Dovezile pe care se bazeaza deciziile din acest document au fost în mare parte obtinute prin recenzii sistematice ale literaturii, efectuate si redactate de catre Dr. Curtis, Dr.

Congenital anomalies of the heart and vessels 10 Heart malformations are determined by various factors, some with severe movement disorders ductal papilloma pathology outlines oxygen that are incompatible with life, other compatible although initially not generally allow a long-term survival. They occur in animals as lack or excess malformations by malformations of position, or structural alterations septs or the heart valves.

Gaffield, D-na A. Mohllajee, Dr. Nanda si Dr. Smith, care au oferit, de asemenea, un ajutor substantial Secretariatului. Church, D-na K. Curran, D-na S. Johnson si D-na G. D-na C. Hamill, care a facut si ea parte din Secretariat, a contribuit substantial la întâlnire si a fost responsabila cu design-ul si aranjarea în pagina a publicatiei.

D-na M. NíMhearáin a fost responsabila cu design-ul copertei. Dorim sa exprimam înalta apreciere fata de toti cei mentionati aici, precum si fata de Dr. Edouard, Dr. Huezo si Dr.

Если машина управлялась мысленным или словесным кодовым приказом, он, вероятно, никогда ductal papilloma pathology outlines сможет заставить ее подчиниться, и она останется сводящей с ума загадкой до конца его дней. Бесшумно открывающаяся дверь оказалась для Элвина полной неожиданностью. Без звука, без какого-либо предупреждения часть стенки просто исчезла из виду, и красиво оформленная кабина открылась его глазам.

Наступило время принятия решения.

Shelton pentru sprijinul important acordat acestei lucrari. Chipato, Dr. Corfman, Dr. Cravioto, Dr. Cullins, Dr. Diaz, Dr. Glasier, Dr. Guillebaud, Dr. Gulmezoglu, Dr.

Hagenfeldt, Dr. Hannaford, Dr. Hatcher, Dr.

Huezo, Dr. Jennings, Dr. Lynam, Dr. Marchbanks, Dr. Meirik, Dr. Mittal, Dr. Nanda, Dr. Otolorin, Dr. Pollack, Dr. Rees, Dr. Rivera, Dr.

Skegg, Dr. Smith, Dr. Sood si Dr. Multumim Fondului Natiunilor Unite pentru Populatie pentru finantarea partiala a tiparirii si distribuirii acestei publicatii. Pentru alte informatii referitoare la versiunea originala a acestei publicatie, va rugam sa contactati Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, Geneva 27, Switzerland. Documentul este disponibil si pe site-ul OMS referitor la sanatatea reproducerii, la adresa www.

Orice informatie noua aparuta în acest document va apare initial pe acest site. Multumim referentilor versiunii în limba româna: Prof. Bogdan Marinescu, Dr. Doina Bologa, Dr. Borbala Koo pentru activitatea depusa. Pentru alte informatii referitoare la acest document, va rugam sa contactati Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii, Str.

Moldovei 1, Târgu-Mures. Copii ale versiunii în limba româna a acestui document pot fi obtinute de la Centrul de Documentare al Institutului Est European de Sanatate a Reproducerii. Fax: 00 40 65 ; e-mail: office eeirh.

  • Curs Engleza Partea 2 bebe-strumf.ro | Heart | Artery
  • Но мы помнили о вас .

Documentul actualizeazã a doua ediþie a lucrãrii Improving access to quality care in family planning: medical eligibility criteria for contraceptive use, publicatã în ºi sumarizeazã principalele recomandãri ale întâlnirii Grupului de Lucru al experþilor reunit la sediul din Geneva al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii între octombrie vezi Anexa 2 pentru lista participanþilor.

Grupul de Lucru a reunit 36 participanþi din 18 þãri, inclusiv reprezentanþi ai multor agenþii ºi organizaþii internaþionale. Documentul oferã recomandãri pentru criteriile medicale adecvate de eligibilitate, pe baza ultimelor date clinice ºi epidemiologice ºi este conceput pentru utilizare de cãtre decidenþi, manageri de programe de planificare familialã ºi comunitatea ºtiinþificã.

El ductal papilloma pathology outlines trebuie considerat sau ductal papilloma pathology outlines ca un ghid în sine, ci ca un material de referinþã. La intervale potrivite, OMS va actualiza ºi va aduce adãugiri la recomandãrile din acest document prin intermediul întâlnirilor Grupului de Lucru al experþilor, reunit la interval de 3 sau 4 ani, ºi cu ajutorul datelor furnizate de Grupul de Coordonare a Ghidurilor, dupã necesitãþi.

Aceste recomandãri vor fi fãcute disponibile pe site-ul OMS www.

Histopathology Breast--Intraductal papilloma

Site-ul va oferi ºi informaþii adiþionale, considerate de OMS ca fiind relevante pentru aceste recomandãri, pânã la urmãtoarea întâlnire formalã a Grupului de Lucru. Astfel de actualizãri pot fi în mod ductal papilloma pathology outlines necesare pentru subiecte referitoare la care dovezile se pot schimba rapid.

OMS încurajeazã cercetarea pentru înþelegerea aspectelor cheie nerezolvate, în scopul stabilirii criteriilor medicale de eligibilitate pentru utilizarea contracepþiei. De asemenea, OMS aºteaptã comentarii ºi sugestii pentru îmbunãtãþirea acestui ghid. În consecinþã, OMS a iniþiat o nouã serie de ghiduri de planificare familialã bazate pe ductal papilloma pathology outlines, începând cu ediþia a doua a Criteriilor Medicale de Eligibilitate pentru Utilizarea Contraceptivelor, publicatã în anul Aceste douã documente oferã o îndrumare bazatã pe dovezi pentru a alege Criteriile Medicale de Eligibilitate pentru Utilizarea Contraceptivelor ºi a utiliza Recomandãrile de Practicã pentru Utilizarea Contraceptivelor metodele contraceptive.

Al treilea ºi respectiv al patrulea document, un instrument pentru luarea deciziilor pentru pacienþii ºi furnizorii de servicii de planificare familialã ºi ghid de de buzunar pentru ductal papilloma pathology outlines de servicii de planificare familialã, sunt în curs de redactare ca instrumente practice pentru îmbunãtãþirea calitãþii consilierii ºi serviciilor de planificarea familialã oferite.

Aceste douã instrumente încorporeazã Criteriile Medicale de Eligibilitate pentru Utilizarea Contraceptivelor ºi Ductal papilloma pathology outlines de Practicã pentru Utilizarea Contraceptivelor.

Toate cele patru documente de bazã trebuie în mod optim interpretate ºi utilizate în contextul mai larg al asistenþei în sãnãtatea reproducerii ºi sexualitãþii. Figura 1. Cele patru documente de bazã pentru îndrumarea în planificarea familialã Criteriile Medicale de Eligibilitate pentru Utilizarea Contraceptivelor Recomandãrile de Practicã pentru Utilizarea Contraceptivelor Acestea sunt ghiduri bazate pe dovezi ºi realizate prin consens.

ductal papilloma pathology outlines recurrent laryngeal papillomatosis treatment

Ele oferã recomandãri fãcute de grupuri de lucru ale experþilor, bazate pe evaluarea dovezilor relevante. Ele sunt revizuite ºi actualizate la momentul oportun.

Instrumentul de Luare a Deciziilor pentru Pacienþii ºi Furnizorii de Servicii de Planificare Familalã Ghidul de Buzunar pentru Furnizorii de Servicii de Planificare Familialã Acestea sunt instrumente care includ Criterii Medicale de Eligibilitate pentru Utilizarea Contraceptivelor, Recomandãrile Practice pentru Utilizarea Contraceptivelor ºi alte recomandãri de ductal papilloma pathology outlines privind modalitatea de satisfacere a necesitãþilor pacientului de planificare familialã.

Vor fi actualizate odatã cu ghidurile sau la apariþia altor dovezi. Procedeu pentru asigurarea menþinerii actualitãþii ghidurilor: 1 Identificarea dovezilor noi, relevante, imediat ce devin disponibile, printr-o cercetare bibliograficã comprehensivã continuã.

Pagina 2 - Criteriile medicale de eligibilitate ductal papilloma pathology outlines utilizarea contracepþiei Scop Scopul acestui document este de a furniza decidenţilor şi comunităţii ştiinţifice un set de recomandări care pot fi utilizate pentru realizarea ductal papilloma pathology outlines revizuirea ghidurilor naţionale referitoare la criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor.

Documentul nu oferă ghiduri rigide, ci mai degrabă recomandări care oferă o bază pentru raţionalizarea furnizării diferitelor contraceptive prin prisma celor mai la zi ductal papilloma pathology outlines disponibile referitoare la siguranţa metodelor pentru persoanele care prezintă diverse stări de sănătate.

Deoarece situaţia locală a unei ţări şi mediul în care se desfăşoară un program variază mult, este neadecvată impunerea unor ghiduri internaţionale ferme privind criteriile utilizării contraceptivelor. Totuşi, se aşteaptă ca programele naţionale să utilizeze prezentele ductal papilloma pathology outlines pentru actualizarea sau dezvoltarea propriilor ghiduri de eligibilitate pentru contracepţie, prin prisma politicilor naţionale de sănătate, a necesităţilor, priorităţilor şi resurselor.

Intenţia este de a sprijini îmbunătăţirea accesului la servicii de planificare familială şi a calităţii acestora. Aceste îmbunătăţiri trebuie făcute în contextul alegerii informate şi siguranţei medicale a utilizatorului.

Adaptarea nu este întotdeauna o sarcină uşoară şi poate fi cel mai bine făcută de cei care sunt bine informaţi în privinţa stării de sănătate, comportamentului şi culturii. Context În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese semnificative în dezvoltarea noilor tehnologii contraceptive, inclusiv trecerea de la contraceptivele orale combinate cu doză crescută la cele cu doză redusă şi de la DIU inerte la DIU cu cupru şi DIU cu eliberare de levonorgestrel.

În plus, au fost introduse contraceptivele injectabile combinate, un plasture şi un inel vaginal hormonal combinat, precum şi preparate injectabile şi implanturi numai cu progesteron.

Totuşi, în unele ţări, politicile actuale şi practica asistenţei medicale se bazează pe studii ştiinţifice referitoare la unele preparate contraceptive care nu se mai utilizează pe scară largă, pe temeri teoretice îndelungate care nu au fost dovedite niciodată, sau pe preferinţa sau înclinaţia personală a furnizorilor de servicii.

ductal papilloma pathology outlines papillomavirus operation au laser

Consecinţa acestor politici sau practici învechite este adesea limitarea atât a calităţii cât şi a accesului pacienţilor la serviciile de planificare familială.

Acest document este conceput pentru a actualiza criteriile medicale de eligibilitate utilizate la furnizarea tuturor contraceptivelor ductal papilloma pathology outlines, dispozitivelor intrauterine, metodelor de barieră, metodelor bazate pe conştientizarea fertilităţii, coitului întrerupt, metodei amenoreei de lactaţie, sterilizării feminine şi masculine şi contracepţiei de urgenţă.

Aceste drepturi se bazează pe recunoaşterea dreptului fundamental al tuturor cuplurilor şi indivizilor de a decide liber şi responsabil asupra numărului de copii, intervalului dintre naşteri şi momentului naşterii şi de a avea informaţiile şi mijloacele să facă acest lucru, şi dreptul de ductal papilloma pathology outlines atinge cel mai înalt standard al sănătăţii sexuale şi reproductive.

În procesul de selectare a metodelor de planificare familială toţi indivizii au dreptul de a avea acces, de a alege şi de a beneficia de progresul ştiinţific. O abordare pe baza drepturilor omului a furnizării contracepţiei implică o imagine cuprinzătoare a pacientului, care include luarea în considerare a nevoilor acestuia în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii şi evaluarea tuturor criteriilor adecvate de eligibilitate în ductal papilloma pathology outlines sprijinirii lui să aleagă şi să utilizeze o metodă de planificare familială.

Deşi acest document tratează în principal criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor, trebuie luate în considerare şi considerentele sociale, comportamentale şi alte criterii nemedicale, în special preferinţa pacientului.

Pentru a oferi pacientelor posibilitatea alegerii contraceptivelor într-o manieră care respectă şi îndeplineşte aspectele legate de drepturile omului, este nevoie de o conduită care să le permită să facă o alegere informată. Totuşi, alegerea făcută de femei este deseori impusă sau limitată de factori ductal papilloma pathology outlines sau indirecţi de natură socială, economică sau culturală.

Din punctul de vedere al femeii, alegerea este făcută într-un anumit moment, într-un anumit context social şi cultural; alegerea este complexă, multifactorială şi se poate schimba. Procesul de alegere a metodelor de contracepţie necesită de obicei evaluarea comparativă a diferitelor metode, iar avantajele şi dezavantajele anumitor metode contraceptive variază în funcţie de împrejurări, percepţii şi interpretări individuale.

Furnizarea serviciilor în concordanţă cu drepturile omului şi cu cele în domeniul reproducerii ale pacientului este fundamentală pentru calitatea serviciilor oferite. Dezvoltarea unor norme internaţionale referitoare la criteriile medicale de eligibilitate şi recomandările practice pentru utilizarea contraceptivelor reprezintă doar un aspect al îmbunătăţirii calităţii serviciilor de sănătate a reproducerii.

Multe programe de planificare familială au inclus proceduri de screening, tratament şi urmărire care reflectă standarde înalte de sănătate publică şi practică clinică, dar care nu trebuie considerate cerinţe de eligibilitate pentru anumite metode contraceptive.

Curs Engleza Partea 2 Corectat.lari

Aceste proceduri includ screening-ul şi tratamentul cancerului de col, anemiei şi infecţiilor transmisibile sexual ITSpromovarea alăptării la sân şi abandonarea fumatului. Asemenea proceduri trebuie încurajate ferm dacă sunt disponibile resursele umane şi materiale pentru realizarea lor, dar nu trebuie considerate obligatorii pentru acceptarea ductal papilloma pathology outlines utilizarea metodelor de planificare familială atunci când ele nu sunt necesare stabilirii eligibilităţii pentru ductal papilloma pathology outlines sau continuarea unei anumite metode.

Aspecte ale calităţii şi accesului la servicii care afectează utilizarea metodelor contraceptive Deşi acest document tratează în principal criteriile medicale de eligibilitate, există multe alte considerente pentru furnizarea adecvată a metodelor contraceptive, incluzând următoarele criterii de furnizare a serviciilor, care sunt relevante pentru iniţierea şi urmărirea utilizării tuturor metodelor contraceptive. Informaţiile oferite pacienţilor pentru a-i ajuta să facă această alegere trebuie să includă cel puţin: înţelegerea eficienţei relative a metodei, utilizarea corectă a metodei, mecanismul său de acţiune, efectele secundare Pagina 4 — Criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contracepţiei obişnuite, riscurile pentru sănătate şi beneficiile metodei, semnele şi simptomele care ar necesita revenirea la cabinet, informaţii despre revenirea fertilităţii după abandonarea metodei şi informaţii despre protecţia împotriva ITS.

Consilierea este un element esenţial al calităţii serviciilor şi este de asemenea o parte importantă a vizitelor de iniţiere a ductal papilloma pathology outlines şi de urmărire. Ea trebuie să răspundă nevoilor pacienţilor nu rectal cancer how long to live în privinţa contracepţiei, ci şi a sexualităţii şi prevenirii ITS, inclusiv a infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane HIV. Eficienţa metodelor contraceptive Alegerea unui contraceptiv depinde parţial de eficienţa metodei contraceptive în prevenirea sarcinii neplanificate.

Aceasta este, la rândul ei, dependentă pentru unele metode nu numai de protecţia conferită de metoda în sine, ci şi de consecvenţa şi corectitudinea utilizării ei.

Ațiputeafiinteresat