Temps incubation virus papilloma, digitaţie epitelia-lă, epiteliul epithelial peg - PDF Free Download

digitaţie epitelia-lă, epiteliul epithelial peg

Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.

Încărcat de

Popa Iaşi, Disciplina de Histologie 2. The protein capsid L1 of HPV represents the major target of the cellular immune response in the cervical squamous intraepithelial lesions.

The conventional smears and the cervical biopsies temps incubation virus papilloma Papanicolau and Hematoxylin-Eosin stained and evaluated for the immunoexpression of L1HPV protein. The absence of immunoexpression of HPV L1 protein capsid, in smears and biopsies is correlated with the progression of cervical squamous intraepithelial lesions. The immunochemical assessment of L1 HPV creates the premises for a comprehensive study, by the combination of multiple molecular and clinic-morphological parameters, in the context of monitoring the events that interest cervical neoplasia progression.

digitaţie epitelia-lă, epiteliul epithelial peg

Corespondenţă: Conf. Cornelia Amălinei, medic primar Anatomie Patologică, U. Popa Iasi, str. Universitatii, nr. Aceste cercetări au o reală semnificaţie practică, cancerul cervical reprezentând a doua malignitate ca frecvenţă la femei, la nivel mondial.

digitaţie epitelia-lă, epiteliul epithelial peg - PDF Free Download

Virusurile papilloma umane Temps incubation virus papilloma reprezintă virusuri ADN dublu-catenare care infectează celulele epiteliale ale pielii şi mucoaselor, inducând leziuni proliferative benigne şi maligne. Consideraţiile teoretice despre posibilitatea unei asocieri între HPV şi cancerul de col uterin datează de la sfârşitul anilor 70 [3].

La scurt timp, mai multe echipe de cercetatori au detectat, prin microscopie electronică şi imunohistochimie, particulele virale sau proteinele capside HPV, în leziunile intraepiteliale scuamoase de grad scăzut LSIL [6].

Prin tehnicile moleculare aplicate studiului neoplasmului cervical, s-au făcut progrese rapide în înţelegerea relaţiilor dintre HPV şi cancerul cervical [7]. Se consideră că organizarea genomică a diferitelor tipuri de HPV este similară, deşi numeroasele tulpini virale studiate prezintă o specificitate semnificativă în corelaţie cu localizarea anatomică a epiteliului infectat şi cu tipul leziunilor produse la locul infecţiei [8].

Genomul viral este divizat în trei regiuni: o regiune circumscrisă eng. URR temps incubation virus papilloma LCR urothelial papilloma pathology outlines o regiune necodată a genomului viral, cu importanţă în reglarea replicării virale şi transcripţia secvenţelor temps incubation virus papilloma aval din regiunea timpurie.

Regiunea timpurie E este transcrisă precoce în ciclul de viaţă viral şi codifică predominant proteine cu rol în replicarea virală, în timp ce regiunea tardivă codifică proteine structurale virale ce sunt produse tardiv în ciclul de viaţă viral.

Acestea din urmă, L1 şi L2 alcătuiesc structura icosaedrică a virionului. L1 este proteina majoră a capsidei, în timp ce L2 reprezintă componenta minoră.

Ultrastructural, L1 formează particule aproximativ de marimea unui virion complet, motiv pentru care sunt numite particule virus-like VLPs. Proteina L2 poate de asemenea temps incubation virus papilloma prezinte expresie la nivelul celulelor, unde va forma o structură capsidică similară cu L1. Expresia comuna a L1 şi L2 determină creşterea nivelului de VLPs, sugerând că L2 ajută astfel la stabilizarea capsidei [10].

Cele peste de tipuri de HPV izolate şi studiate au fost împărţite în trei mari grupe.

temps incubation virus papilloma

Cel de-al treilea grup, care cuprinde temps incubation virus papilloma mult de 40 tipuri de tulpini HPV, infectează predominant tractul anogenital. Proteinele capside L1 şi L2 au fost depistate în proporţii mari în condiloma acuminata şi în LSIL şi în cantităţi mici în HSIL leziuni intraepiteliale scuamoase de grad înalt şi carcinoamele cervicale.

digitaţie epitelia-lă, epiteliul epithelial peg - PDF Free Download

Virusul papilloma alterează procesele normale de diferenţiere programată observate la nivelul keratinocitelor. Se consideră că locul iniţial al infecţiei HPV este reprezentat fie de celulele bazale, fie de celulele primitive basal-like ale epiteliului scuamos imatur, aspect care se datorează prezenţei unor receptori specifici pentru HPV de pe celulele bazale.

Un potenţial receptor, localizat pe celulele bazale ale epiteliului stratificat scuamos este reprezentat de familia de integrine ce conţin alfa6 integrina, în complex cu integrina beta1 sau beta2 [11].

hpv in tongue treatment conjunctival papilloma path

HPV poate exista în celule bazale în două stări biologice diferite. Una este infecţia neproductivă latentăîn care ADN HPV continuă să habiteze în celulele bazale, fără a fi produşi virionii infecţioşi.

Această replicare independentă produce mari cantităţi de ADN viral, rezultând virioni infecţioşi. Replicarea ADN viral are loc predominant în celulele straturilor superficial temps incubation virus papilloma intermediar ale epiteliului stratificat scuamos.

Acest proces permite să se formeze mari cantităţi de virioni intacţi şi produce efectele citopatice caracteristice ale infecţiei HPV, care pot fi detectate citologic şi histologic acantoza, vacuolizarea citoplasmatică, koilocitoza, multinucleerea şi atipiile nucleare [12]. Aceste femei aparţin categoriei infectate cu tulpini high risk şi care, prin infecţia persistentă, prezintă riscul de a dezvolta carcinom cervical invaziv.

Glosar.stomatologie.roman.englez

Se consideră că un rol important în evolutia unei infecţii HPV temps incubation virus papilloma au tipul viral şi factorii imunologici [13]. Proteina capsidă L1 a HPV este considerată a fi ţinta majoră a răspunsului imun celular în leziunile scuamoase intraepiteliale cervicale [14].

Pacientelor li s-a realizat ulterior biopsie cervicală sub ghidaj colposcopic. Biopsiile cervicale au fost fixate pentru 24 de ore în formalină tamponată şi procesate pentru includere la parafină. Secţiunile seriate de μm au fost deparafinate ulterior şi colorate cu Temps incubation virus papilloma.

Founder/Owner Dawn Hightree

Atât frotiurile convenţionale cât şi biopsiile cervicale corespunzătoare au fost evaluate pentru imunoexpresia proteinei capside L1 a HPV. După citodiagnosticul Papanicolau, realizat în acord cu terminologia Bethesda şi după diagnosticul histopatologic al biopsiilor cervicale, frotiurile cervicovaginale şi secţiunile histologice au fost decolorate şi utilizate pentru detectarea expresiei proteinei capside L1 a HPV, prin examen imunocitochimic, respectiv imunohistochimic.

Lamele introduse în soluţie de tampon citrat au fost tratate termic la microunde pentru demascarea antigenică. După blocarea situsurilor de legare nespecifică, probele au fost incubate cu anticorpul primar High Risk Antibody VAHPîn camera umedă timp de 30 de minute, la temperatura camerei. După contracolorarea cu hematoxilină şi montarea lamelei în mediu solubil în apă, lamele au fost examinate la microscop.

Un singur nucleu de celulă epitelială scuamoasă, colorat în roşu temps incubation virus papilloma fost suficient pentru a indica o reacţie imunochimică pozitivă a probei. Infecţia cu HPV a fost confirmată morfologic prin prezenţa efectului citopatic viral, tradus prin existenţa koilocitelor, atât pe frotiurile cervico-vaginale cât şi pe secţiunile histologice corespunzătoare biopsiilor cervicale. Modificările de tip citopatic viral au fost prezente predominant la pacientele cu vârste între de ani.

Anomaliile morfologice notate au fost de obicei cele nucleare şi aspectele koilocitare tipice. În majoritatea cazurilor, reacţia pozitivă s-a observat în koilocitele tipice sau în diskeratocite, cu caracteristici nucleare de HSIL CIN2. Pentru cazurile diagnosticate LSIL, pozitivitatea nucleilor a fost prezentă doar în koilocitele tipice Fig. Evoluţia leziunilor a fost corelată doar cu pozitivitatea nucleilor, nu şi cu intensitatea şi procentul de celule imunomarcate.

Regresia leziunilor a fost prevalentă pentru cazurile L1-pozitive, în care 28 de temps incubation virus papilloma au prezentat remisie, în timp ce 12 au progresat, de la CIN1 sau CIN2 la CIN3, la monitorizarea de la 6, 12 şi 18 luni.

În consecinţă, detecţia proteinei virale, prin reacţie imunochimică reprezintă o evidenţă a infecţiei active HPV în frotiul sau ţesutul examinat [10].

cancer de pancreas estagio 4 wart on skin treatment

Proteina capsidă virală L1 reprezintă o ţintă majoră a răspunsului imun celular [14]. Griesser et al. În general, infecţiile HPV anogenitale au tendinţa de a fi tranzitorii şi de o durată relativ scurtă, atât la femeile tinere cât şi la cele mai în vârstă.

Preventing HPV

Deoarece la majoritatea femeilor HPV pozitive infecţia se remite spontan, prevalenţa infecţiilor HPV scade cu creşterea vârstei. Astfel, istoria naturală a infecţiilor HPV se bazează pe faptul că majoritatea femeilor tinere active sexual sunt expuse la virus la un moment dat, după începerea vieţii sexuale [16]. Aceste femei aparţin categoriei infectate cu tulpini high risk şi care prin infecţia persistentă prezintă riscul de a dezvolta carcinom cervical invaziv [17].

Se consideră că un rol important în evoluţia unei infecţii Temps incubation virus papilloma îl au factorii imunologici [13]. Mucoasa genitală deţine arme inductoare şi efectoare ale răspunsului imun, ceea ce face ca infecţia HPV să interfere cu mecanismele imune vigilante locale [13].

  1. Wart on foot causes
  2. Enterobius vermicularis ova in stool
  3. Abdominal cancer symptoms in hindi
  4. Think Heavenly Corporation

Cu toate că imunitatea locală şi sistemică determină latenţă în infecţia cu HPV şi în evoluţia leziunilor înspre displaziile de grad înalt, răspunsurile imune mediate celular, la nivel periferic se consideră a fi temps incubation virus papilloma mare măsură epifenomene, din moment ce răspunsul imun relevant este local [13]. Studiile au relevat că mucoasa temps incubation virus papilloma normală se află sub supravegherea unui mic număr de limfocite T reglatoare, dispersate în stroma imediat subjacentă membranei bazale a epiteliului [13,18,19].

În contrast, o mică temps incubation virus papilloma de cervicite HPV pozitive prezintă un număr semnificativ de limfocite T reglatoare în epiteliul scuamos metaplazic [19]. Această constatare a dus la concluzia că limfocitele T reglatoare prezente în epiteliul infectat cu virusul papilloma pot modula răspunsul limfocitelor T efectoare şi pot contribui la menţinerea toleranţei locale, permiţând astfel infecţiei să persiste [13].

Se consideră că regresia leziunilor scuamoase CIN2 şi CIN3 este mediată de un răspuns imun mediat celular local, care este dereglat în leziunile scuamoase de grad înalt [13]. S-a observat că foliculii limfatici sunt mai frecvenţi în leziunile scuamoase de grad înalt comparativ cu mucoasa cervicală normală, ceea ce poate indica o activitate imună locală crescută [20].

digitaţie epitelia-lă, epiteliul epithelial peg

Cel mai probabil, lipsa antigenului HPV este datorată unei sinteze proteice temps incubation virus papilloma, sub limita minimă de detecţie imunochimică. Deoarece L1 reprezintă ţinta majoră a răspunsului imun [14,22], translaţia sa deficitară poate duce la o epurare neeficientă a celulelor infectate, temps incubation virus papilloma integrarea ADN-ului viral în genomul celulei gazdă şi transformarea celulelor epiteliale imature.

Observaţia care afirmă că scăderea pozitivităţii capsidei HPV16 în serul pacientelor cu carcinom cervical este un indicator de prognostic rezervat, susţine importanţa unui răspuns umoral specific.

July 27, at pm In addition, Hopkins Medical is twisted in the mass-produce and allotment of medical supplies and appurtenances, including but not reduced to coddle scales and blended medical scales, sphygmomanometers, stethoscopes, separate constant MRSA kits, spill kits, thermometers, pulse oximeters and diagnostic supplies.

Imunodetecţia proteinei capside L1, pe frotiurile cervico-vaginale, pot indica în consecinţă statusul imun indus temps incubation virus papilloma asupra infecţiei HPV şi poate oferi informaţii prognostice, temps incubation virus papilloma ales în leziunile cu displazii minime LSIL.

Aşa cum a fost deja raportat în literatură [14], probabil că există mecanisme adiţionale de control care conduc la o imunoexpresie negativă a temps incubation virus papilloma L1 pentru cazurile menţionate.

Dezvoltarea antigenului L1 al capsidei virale depinde de factori de transcripţie ce pot fi exprimaţi în timpul procesului de maturare, de la celula epitelială bazală la celula superficială [10].

virus del papiloma humano en hombres tratamiento

În leziunile HSIL, structura naturală ca şi maturarea epiteliului sunt dereglate, astfel că celulele scuamoase bazale displazice reprezintă tipul celular predominant cu expresie redusă a proteinei capside L1.

Prezenţa nucleilor imunopozitivi pentru proteina L1 a putut fi corelată cu evoluţia clinică. Datorită ratei scăzute a pozitivităţii L1 HR-HPV identificată în cazurile cu HSIL, putem admite că detecţia HPV temps incubation virus papilloma este utilă în gradarea leziunilor intraepiteliale scuamoase cervicale, ceea ce este în acord cu datele din literatură [24].

Ațiputeafiinteresat